Aptusportal

Webbaserad kundportal. Boka tvättid, hantera nycklar, läs meddelanden och följ dina el-, vatten- och temperaturvärden.

Demo
användarnamn = demo
lösenord = aptus

Egenskaper och fördelar

BOKNING

 • Bokning av t.ex. tvättstugan via internet.
 • Bokning via Smartphone. (Bokning smartphone)
 • Bokning via kommunikationstavla Agera.
 • Översiktligt val av vad som bokas via bokningskategorier.
 • Tydligt gränssnitt som visar vilka pass som är lediga, upptagna respek- tive redan bokade av dig.

FÖRBRUKNING

 • Redovisar mätvärden för lägenhet via internet eller kommunikationstavla.
 • Temperatur, elförbrukning, kall & varmvattenförbrukning samt energiför- brukning kan visas.
 • Ta del av översiktliga sammanställningar som graf eller tabell.
 • Jämför din lägenhets förbrukning med medelvärde för övriga lägenheter.

KOMMUNIKATION

 • Läs artiklar publicerade för kommunikationstavla.
 • Läs individuella meddelanden. (Endast avseende servicebokning).
 • Gör felanmälan avseende den enskilda lägenheten.

LÅS & NYCKLAR

 • Hyresgästen kan ändra sin personliga kod.
 • Möjlighet att spärra en borttappad Aptusnyckel.

ENTRÉ

 • Lås upp ytterdörren åt besökare som ringt på via porttelefonen.
 • Möjlighet att se bild på besökaren via Titta 1200.
 • Hantera påringning från porten också via appen Titta smartphone.

INSTÄLLNINGAR

 • Ändra telefonnummer för lägenhetens porttelefon.
 • Byt lösenord för webbinlogging
Specifikationer

Systemkrav

Webbserver

Windows Server 2003, Server 2008, Server 2012, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ( Välj främst ett serveroperativ.) Microsoft.NET 4.0 Internet Information Server ver 6.0 eller senare. Internet Explorer ver 8 eller senare. Multiaccess Styra Klientdator Dator med webbläsare som kan surfa till webbserver med Aptusportal. Krav webbläsare: Internet Explorer min ver. 8 / Mozilla Firefox min ver. 29

 

Bokning

Licenser för Bokning skall läggas in via Multiaccess Styra. En licens per bokningspanelgrupp som skall kunna bokas. Skall bokning kunna ske via smartphoneapp skall Bokning smartphone installeras tillsammans med Aptusportal. Smartphone för bokning skall minst ha iPhoneOS 6.0 eller Android 2.2, givetvis försedda med Appen ”Bokning”.

 

Förbrukning

Förutsätter mätvärdesinsamling till Multiaccessdatabas, FDB för mätvärdesbehandling samt ett tecknat Supportavtal.

 

Kommunikation, Entré, Inställningar, Lås & Nycklar

Dessa moduler finns tillgängliga om bokningslicenser och/eller Supportavtal tecknats. Om porttelefonkamera skall användas för Entrémodulen krävs en licens per kamera. Om porttelefon med bild dessutom skall hanteras via smartphoneapp krävs att Titta smartphone installerats med Aptusportal. Om Yale Doormanlås och dess nycklar skall kunna hanteras via smartphoneapp krävs att Låsa smartphone är installerad. Notera att Aptusportals Lås & Nycklar inte kan hantera nycklar avsedda för Yale Doormanlås.

 
Generellt

Språk valbart: Svenska, Engelska, Danska, Norska eller Franska. Tekniskt gränssnitt som möjliggör kundutvecklade användargränssnitt.

Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare