Produktlivscykeln

Aptus arbetar kontinuerligt med att vara i framkant när det gäller passerkontrollprodukter för flerbostäder. Det gör vi genom att ständigt utveckla produkter och tjänster. Det betyder att vi ibland fasar ut äldre produkter för att ha möjlighet att välkomna nya. Nedan är en beskrivning av de olika steg vi använder.

Framtagning av produkt

En ny produkt börjar normalt som ett behov hos våra kunder som vi ser kan passa in i vår affärsidé. Det görs en förstudie för att besluta om vi skall starta upp ett projekt eller ej.

Projekt

Vi har identifierat ett behov av en ny produkt, och satt ihop ett projektteam som tar fram den. Detta görs med hjälp av Assa Abloys produktinnovationsprocess, där kundernas önskemål är en viktig källa till information för att besluta om produktens egenskaper.

Betatest

När produkten är färdig för produktion och noggrant testad internt på Aptus, tillverkar vi ett antal enheter för test ute hos kund. Vi tar kontakt med några kunder som kan tänka sig att vara betatestare, och har löpande kontakt med installatör och slutkund för att se hur produkten fungerar. Perioden med betatest skall pågå i minst tre månader innan vi kan godkänna produkten för nästa steg.

Produkt på marknaden

Detta är den normala fasen där ni kunder kommer i kontakt med produkten. Aptus säljer, tillverkar, underhåller, vidareutvecklar och ger support på produkten; om det är en produkt vi bara är återförsäljare av, undantas vissa av dessa moment.

Utfasning av produkt

Om det kommer en produkt som är en direkt ersättare av en äldre produkt, så börjar vi här bearbeta kunderna för att få dem att gå över till den nya produkten eller produktfamiljen. Det kan finnas skäl att fasa ut produkter även om det inte finns någon direkt ersättningsprodukt, exempelvis att den inte efterfrågas eller om det finns andra sätt att lösa kundernas behov. Oberoende av anledning så sker utfasningen normalt stegvis, om det inte är så att produkten plötsligt, kanske på grund av utgående komponenter, blir helt omöjlig att tillverka eller köpa in.

Utvecklingsstopp

Från och med detta beslut så slutar vi tillföra ny funktionalitet till produkten. Om det går, med tanke på tillgång till utvecklingsverktyg och kompetens, så fixar vi viktiga buggar och säkerhetsproblem.

Produkten går fortfarande att köpa som vanligt. Eventuellt försvinner produkten ur prislistan, speciellt om det finns en ersättningsprodukt som enkelt går att använda istället.

Reservdel

Endast reservdelar eller mindre kompletteringar till befintliga anläggningar säljs, produkten skall inte användas för nya system.

Utgått

Vi lovar inget stöd alls för produkten efter detta steg. Eventuellt kan vi erbjuda support och reservdelar eller reparation, beroende på kompetens och kvarvarande lager. För detta datum sätter vi ofta en målsättning, vilket innebär att vi hoppas kunna tillhandahålla produkten, åtminstone som reservdel, till detta datum, men det kan uppstå problem med exempelvis komponentbrist som gör att vi måste tidigarelägga.

 

Utfasning

Notera: Denna lista innehåller bara produkter som vi inte redan har kommunicerat att de utgått. För information om äldre produkter, se tidigare utskick från Aptus.    
           
Målsättning: Detta innebär att vi hoppas kunna tillhandahålla produkten, åtminstone som reservdel, till detta datum. Det kan dock uppstå problem med exempelvis komponenttillgång, som gör att vi måste låta produkten utgå tidigare.    
           
Artikelnummer / Information Produkt/Produktfamilj Utvecklingsstopp Reservdel Utgår Kommentar
           
AC700-familjen med påbyggnadskort        
Inkl. AC/BC/TC AC500 2015-12-31 2015-12-31 2018-12-31  
Inkl. AC/BC/TC AC600 2016-12-31 2016-12-31 Målsättning: 2022  
KKBT-INTERFACE Kretskort till BT-Interface 2012-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2022  
10-120-00 AA UK/4   4-dörrars interface 2012-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2022  
KKPT-INTERFACE Kretskort till PT-Interface 2012-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2022  
           
Inkl. AC/BC/TC AC700 2018-12-31 2019-12-31 Målsättning: 2022  
90-910-20 AA NI/3   Nätverksinterface 2018-12-31 2019-12-31 Målsättning: 2022  
KK485-INTERFACE Kretskort till 485-Interface 2018-12-31 2019-12-31 Målsättning: 2022  
KK485PTRINGA-INT Kretskort till 485PT Ringa interface 2018-12-31 2019-12-31 Målsättning: 2022  
KK485BT-INT Kretskort till 485BT-Interface 2012-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2022  
           
           
MC1-familjen          
  MC1 Master/Slav 2018-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2021  
90-900-115 MC1-Batteri inkl monterings kit 2018-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2021  
90-900-129 MC1-I/O Intern 2018-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2021  
90-900-130 MC1-Batteri x 2  inkl. monterings kit 2018-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2021  
10-121-80 MC1-Batteri 2018-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2026  
           
           
Läsare          
90-670-34 AD 70/MA   2018-12-31 2019-12-31  
           
           
Porttelefoni          
Reservdel AT10/30/70 KKAT10   2016-12-31 2019-12-31 AT 10/30/70 inkl. varianter har utgått sedan tidigare.
           
           
Lås          
90-909-20 Låsmotor APTUS 2018-12-31 2019-06-30 2020-12-31  
           
           
Programvaror          
  SW 7.16 2015-12-31   2020-12-31  
  Agera SA, 7.16 2015-12-31   2020-12-31  
  Webbtjänst Bokning, 7.16 2015-12-31   2020-12-31  
  Webbtjänst Titta, 7.16 2015-12-31   2020-12-31  
  MA Webbtjänst (diverse funktioner) 2015-12-31   2020-12-31  
           
  FDB 2016-12-31   2019-12-31  
           
  Webbtjänst Titta, 8.x 2018-03-30   2018-12-31 eller nästa major-version
  Aptus Webbtjänst/Doorman 2018-03-30   2018-12-31 eller nästa major-version
  Aptus GateAccess 2018-03-30   2018-12-31 eller nästa major-version
           
  Aptus GateAccess (endast MA v. 7.16) 2015-12-31   Endast version 7  
  Driftövervakning SOS/Alarm 2015-12-31   Endast version 7  
 
Notera: Denna lista innehåller bara produkter som vi inte redan har kommunicerat att de utgått. För information om äldre produkter, se tidigare utskick från Aptus.  
Målsättning: Detta innebär att vi hoppas kunna tillhandahålla produkten, åtminstone som reservdel, till detta datum. Det kan dock uppstå problem med exempelvis komponenttillgång, som gör att vi måste låta produkten utgå tidigare.
         
Artikelnummer / Information Produkt/Produktfamilj Utvecklingsstopp Reservdel   Utgår
     
 

AC700-familjen med påbyggnadskort

Inkl. AC/BC/TC AC500 2015-12-31 2015-12-31 2018-12-31
Inkl. AC/BC/TC AC600 2016-12-31 2016-12-31 Målsättning: 2022
KKBT-INTERFACE Kretskort till BT-Interface 2012-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2022
10-120-00 AA UK/4   4-dörrars interface 2012-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2022
KKPT-INTERFACE Kretskort till PT-Interface 2012-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2022
         
Inkl. AC/BC/TC AC700 2018-12-31 2019-12-31 Målsättning: 2022
90-910-20 AA NI/3   Nätverksinterface 2018-12-31 2019-12-31 Målsättning: 2022
KK485-INTERFACE Kretskort till 485-Interface 2018-12-31 2019-12-31 Målsättning: 2022
KK485PTRINGA-INT Kretskort till 485PT Ringa interface 2018-12-31 2019-12-31 Målsättning: 2022
KK485BT-INT Kretskort till 485BT-Interface 2012-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2022
         

MC1-familjen

 
  MC1 Master/Slav 2018-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2021
90-900-115 MC1-Batteri inkl monterings kit 2018-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2021
90-900-129 MC1-I/O Intern 2018-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2021
90-900-130 MC1-Batteri x 2  inkl. monterings kit 2018-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2021
10-121-80 MC1-Batteri 2018-12-31 2018-12-31 Målsättning: 2026
         

Läsare

 
90-670-34 AD 70/MA   2018-12-31 2019-12-31
         
         

Porttelefoni

 
Reservdel AT10/30/70 KKAT10   2016-12-31 2019-12-31
Kommentar: AT 10/30/70 inkl. varianter har utgått sedan tidigare.    
         

Lås

       
90-909-20 Låsmotor APTUS 2018-12-31 2019-06-30 2020-12-31
         

Programvaror

 
  SW 7.16 2015-12-31   2020-12-31
  Agera SA, 7.16 2015-12-31   2020-12-31
  Webbtjänst Bokning, 7.16 2015-12-31   2020-12-31
  Webbtjänst Titta, 7.16 2015-12-31   2020-12-31
  MA Webbtjänst (diverse funktioner) 2015-12-31   2020-12-31
         
  FDB 2018-12-31  
         
  Webbtjänst Titta, 8.x 2018-03-30   2018-12-31 eller nästa major-version
  Aptus Webbtjänst/Doorman 2018-03-30   2018-12-31 eller nästa major-version
  Aptus GateAccess 2018-03-30   2018-12-31 eller nästa major-version
         
  Aptus GateAccess (endast MA v. 7.16) 2015-12-31   Endast version 7
  Driftövervakning SOS/Alarm 2015-12-31   Endast version 7