Reklamation och utbyte

Kund som upplever att inköpt produkt inte uppfyller beställda kriterier äger rätt att reklamera produkten. I förekommande fall ska kund i första hand alltid kontakta Aptus Supportavdelning för eventuell felavhjälpning.

Reklamation och utbyteshantering

Aptus support bör alltid kontaktas vid problem med produkter för att felavhjälpning ska ske på så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

  • Behövs utbytesenhet för en felaktig produkt kontaktas Aptus Support. Tillsammans med utbytesenheten levereras en RMA-blankett och en retursedel. RMA-blanketten returneras ifylld tillsammans med den felaktiga produkten. Aptus serviceavdelning beslutar om eventuell garanti.
  • Vid utbyte erhåller kunden alltid en faktura för utbytesenheten. Motsvarande belopp krediteras om det visar sig vara garanti. Del av beloppet kan krediteras även om en produkt är utanför garantitiden i de fall denna går att reparera. I dessa fall krediteras den del som överstiger reparationskostnaden.
  • Har kunden själv bytt en felaktig produkt och vill skicka tillbaka denna till Aptus för ersättning/reparation ska en RMA-blankett fyllas i på hemsidan. Installatören returnerar sedan själv produkten tillsammans med en utskrift av RMA-underlaget till Aptus. Aptus serviceavdelning beslutar om eventuell garanti.
  • Om analys av produkten visar på felaktig hantering eller att felet ligger utanför garantitiden tas en analysavgift ut.

 

Returer

Kund som önskar returnera köpta produkter kan göra detta inom en tidsperiod av 2 månader från fakturadatum (dagen då produkter lämnar Aptus). Produkter ska returneras i oöppnade och oskadade förpackningar tillsammans med ifylld RMA-blankett och kopia på den faktura som de returnerade produkterna tillhör. Aptus leveranskontrollerar samtliga produkter. Aptus förbehåller sig rätten att ta ut en returavgift på 10% av fakturerat produktbelopp.

 

Ersättningsanspråk

På hemsidan i filarkivet finns dokument med information om villkor samt formulär för begäran av ersättningsanspråk (inloggning krävs). Detta formulär skall alltid användas och fyllas i så utförligt som möjligt.