Reklamation och utbyte

Kund som upplever att inköpt produkt inte uppfyller beställda kriterier äger rätt att reklamera produkten. I förekommande fall ska kund i första hand alltid kontakta Aptus Supportavdelning för eventuell felavhjälpning.

Reklamation och utbyte

Om Aptus Supportavdelning konstaterar att felavhjälpning inte är möjlig erhåller kund ett ärendenummer som framöver används i all kommunikation rörande aktuellt ärende.

Aptus anordnar en sk RMA-blankett i vilken ärendenummer och ordernummer för den felaktiga produkten noteras. Denna skickas tillsammans med retursedel till kund. I RMA ska kund fylla i den eller de produkter som ska reklameras och anledning till reklamation. RMA returneras tillsammans med faktura för felaktig produkt till Aptus Serviceavdelning för fortsatt hantering.

Om kund önskar utbytesenhet görs denna beställning i samband med kontakten med Aptus Supportavdelning vid reklamationen. Om analys av returnerade produkt/er visar att felet är att hänföra till Garantifel krediteras produkten. Om analys visar att produkt utsatts för felaktig hantering alt försummelse tas en analysavgift ut som debiteras kund.

I de fall kund inte haft kontakt med Aptus Supportavdelning och redan bytt ut enheten eller vill ha en enhet reparerad så får kund logga in på Aptus hemsida och fylla i en RMA och vill skicka in den tillsammans med den trasiga enheten till Aptus Serviceavdelning. Nedladdningsbar RMA-blankett finns på Aptus hemsida via länken https://partnerarea.aptus.se/sv/site/aptusse/logga-in/.

Returer

Kund som önskar returnera köpta produkter (felaktig beställning etc) kan göra detta inom en tidsperiod av 2 månader från fakturadatum (dagen då produkter lämnar Aptus).

Även i detta fall ska kund returnera produkt/er tillsammans med ifylld RMA och faktura för returnerade produkter. Aptus leveranskontrollerar samtliga produkter som ska anlända Aptus i oöppnade och oskadade förpackningar. Aptus förbehåller sig rätten att ta ut en returavgift på 10% av fakturerat produktbelopp.