TC 700S Ringa

Slavcentral för fyra dörrar.

Egenskaper och fördelar 

  • Kommunikation mellan dator och centralenhet sker krypterat med 128-bitars
    nycklar.
  • Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars
    nycklar.
  • Centralenhet med dynamiskt minne.
  • Upp till 30 000 användare (8 192 telefonnummer)*.
  • Registrering av upp till 6 500 händelser*.
  • Upp till 255 tidzoner*.
  • Inbyggd realtidsklocka.
  • Centralenheten hanterar fyra dörrar. Till två av dörrarna kan porttelefon anslutas.
  • Läsare kan anslutas till alla fyra dörrarna.
  • Två läsare per dörr kan anslutas (in- och utläsare).
  • Stödjer porttelefon AT 10, AT 30, AT 70 samt Ringa.
  • Sex fritt programmerbara reläutgångar.
  • Sex fritt programmerbara ingångar.
  • Möjlighet för uppringning till svarsapparat (AT 20 / AT 21) eller direkt via
    telefonnätet.
  • Alla reläer kan ställas att vara potentialfria eller att använda centralenhetens
    drivspänning.
  • Batteribackup (minnet) och sabotagekontakt.
  • Programmering via Windowsmjukvara (Multiaccess).
  • Centraliserad kommunikation med master via MultiServer-modul.
  • Funktioner: dörrpassage, portkod, anropskod, larmförbikoppling, grupperad larmför
    bikoppling, larmåterinkoppling, antipassback, slusskoppling, hotkod, möjlighet att
    lista personer i byggnaden, kvittering av externlarm/överfallslarm.
  • Tidzonsfunktioner: Tid- och ingångsstyrd, läsarstyrd samt tidzon för porttelefon.
  • Hanterar AD 6X XX läsare, AD 7X XX läsare samt läsare i Öppna-serien.
  • Väljer man AD 7X XX läsare, Låsa 1169, eller Öppna-läsare så kan totalt fyra dörrar
    anslutas.
  • Väljer man AD 6X XX läsare så kan endast två dörrmiljöer anslutas.

* Notera att det inte går att maximera alla samtidigt.

Specifikationer


Elektrisk anslutning
 
Strömförsörjning: V DC 24  (+/-15%)
Förbrukning Watt: max 10
Amp: max 0,40 inkl 2 Läsare + 2 Porttelefoner

Omgivning
 
Temperatur ˚C: 0 till +40
 Luftfuktighet %: 10 till 90
   

Data
 
Max antal användare  
Vid central till passagekontroll: max 30000*
Vid central till porttelefon: max 8192*
Registrering av händelser: max 6500*
Antal tidszoner: max 255*
Inbyggd realtidsklocka: Ja
 

Utgångar
 
Antal reläer med växlande kontakt (28V, 1A): 6 reläer
Användning av centralenhet drivspänning: Ja
Relä ger potentialfria slutning/brytning: Ja

Ingångar
 
Antal ingångar för potentialfria kontakter: 6

Kommunikation mellan centralenheter
 
Mellan master och PC: TCP/IP Modem, GSM-modem och RS 232
Mellan masterenhet och slavenhet: RS 485
Centraliserad kommunikation med
master via MultiServer modul:
Ja

Mått i mm
 
Höjd: 190
Bredd: 260
Djup: 55
Nettovikt i kg: 2,2


* Notera att det inte går att maximera alla samtidigt.

Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare