Energi

Att mäta energiförbrukning är bra för miljön och bäddar för en ekonomisk fastighetsdrift. För att vara lite extra hjälpsamma så hanterar vår lösning hela kedjan - från insamlade mätvärden till färdig debiteringsfil.