Aptus Elektronik AB och Allmäna dataskyddsförordningen (GDPR)

Aptus Elektronik AB ingår i ASSA ABLOY-koncernen som har åtagit sig att fungera i överensstämmelse med datalagen globalt i sina olika divisioner. EUs nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation ("GDPR") kräver att vi uppfyller principerna om rättvisa, ansvarsskyldighet och insyn i hanteringen av personuppgifter.

ASSA ABLOY har ett fokuserat, strukturellt och systematiskt tillvägagångssätt för dataskydd och integritet. Vår globalt tillämpliga ASSA ABLOY Data Protection Compliance Program har utvecklats för att skydda integriteten avseende personuppgifter för anställda, kunder och partners över hela världen. ASSA ABLOY har dedikerade resurser i hela koncernen vars kontinuerliga fokus är uppfyllande av datalagar globalt, inklusive GDPR.

Vi skyddar personuppgifter med hjälp av teknik som fungerar i enlighet med erkända säkerhetsstandarder. I de fall där individers rättigheter är i fara, genomför vi konsekvensbedömningar enligt vår standardmetodik.

Vi erkänner att datalagar utvecklas kontinuerligt. ASSA ABLOY har satsat stora resurser på att öka medvetenheten och utbilda i förhållande till sitt dataskyddskrav. Vi övervakar kontinuerligt utvecklingen av dataskyddet för att säkerställa att våra policyer, processer och förfaranden är relevanta och adekvata.

Vi är engagerade i att säkerställa god datastyrning och investerar i datatillit och säkerhet på lång sikt.För att läsa mer om den nya GDPR-lagstiftningen, se Europeiska Unionens officiella GDPR-uttalanden