Aptus arbete med miljö och kvalitet

Aptus miljö- och kvalitetsarbete genomsyrar hela verksamheten, från utveckling till produktion och installation.

Miljö 

Vi behandlar våra naturresurser med omtanke och respekt för att bevara vår miljö, förebygga föroreningar och undvika miljöbelastningar. Detta gör vi genom:

  • Beakta våra kunders miljökrav samt våra kunders och leverantörers miljöpåverkan
  • Bevaka våra produkters och processers miljöpåverkan
  • Skapa miljömedvetenhet hos våra medarbetare genom utbildning och information

Vi skapar erforderliga resurser för att följa tillämpliga lagar och andra krav relaterade till företagets miljöaspekter och strävar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan.

 

Kvalitet 

Vi strävar efter att göra varje beställare till en nöjd kund och varje projekt till en bra referens. Detta gör vi genom:
  • Att sätta kunden i fokus i allt vi gör
  • Ordning och reda
  • Strukturerat arbetssätt
  • Samtliga medarbetares engagemang och samverkan
Vi skapar erforderliga resurser för att uppfylla kraven i verksamhetssystemet och åstadkomma ständiga förbättringar.