Stefan Nielsen

Kundansvarig för Privata/Kommunala Fastighetsbolag, Brf och återförsäljare
(Norra/Södra Norrland, Hälsingland inkl Gävle)
Kundansvarig för återförsäljare
(Stockholm, Södermanland, Östergötland)
Tel: 08-721 88 31
stefan.nielsen@assaabloy.com