Mattias Åsenlund

Kundansvarig för återförsäljare, kommunala och privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar
Tel: 031-68 97 18
mattias.asenlund@assaabloy.com