Håkan Drott

Kundansvarig för återförsäljare, kommunala och privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar
Tel: 0702-95 44 43

hakan.drott@assaabloy.com