Magnus Nordfeldt

Kundansvarig för återförsäljare samt fastighetsbolag Norrland
Tel: 08-721 88 35
magnus.nordfeldt@assaabloy.com

Kundansvarig för återförsäljare samt fastighetsbolag Norrland