Mattias Åsenlund

Kundansvarig för Privata/Kommunala Fastighetsbolag, Brf och återförsäljare
(Skåne, Blekinge)
Tel: 031-68 97 18
mattias.asenlund@assaabloy.com