Michael Carlsson

Kundansvarig för Privata/Kommunala Fastighetsbolag, Brf och återförsäljare
(Västra Götaland, Värmland)
Tel: 031-68 97 21
michael.carlsson@assaabloy.com