Aptus Elektronik blir ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden

Hej!

Aptus Elektronik AB är nu en integrerad del av ASSA ABLOY Opening Solutions. Aptus produkter och tjänster kommer att leva vidare. Organisationen struktureras och stärks för att tillgodose behovet av innovativa och trygga lösningar för flerbostadssegmentet.


Varför?

Med en stark organisation som ASSA ABLOY i ett tätt samarbete kommer Aptus lösningar att få nya möjligheter att utvecklas, samtidigt som våra gemensamma kunder får en större produktportfölj att ta del av. En ny väl sammanhållen skandinavisk organisation och ett gemensamt namn ger förutsättningar att leverera innovativa helhetslösningar.


Vad förändras?

Mycket kommer att vara detsamma. Människorna är kvar. Produkterna och Aptus inriktning kommer inte att ändras. Vår lokala förankring blir starkare genom att vi har fler kontaktytor i olika delar av Skandinavien.


Kommer Aptus att byta namn?

Vi heter inte Aptus Elektronik AB längre. Vi heter nu ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden. Vår nyckelhålssymbol lever vidare. Namnet blir nytt och du kommer att mötas av en ny logotyp på förpackningar, på vårt marknadsmaterial och ett nytt företagsnamn på skyltar, fakturor, i mail-signaturer och så vidare.


Vad betyder ASSA ABLOY Opening Solutions?

Det nya namnet innehåller två viktiga delar, varumärket ASSA ABLOY och verksamhetsbeskrivningen Opening Solutions. Det tydliggör vilka vi är och hjälper våra kunder navigera i ASSA ABLOYs erbjudande. Tillsammans skapar vi ett ledande, globalt varumärke som erbjuder smartare, mer integrerade och väldesignade lösningar.


Företagsuppgifter

Organisationsnummer: 556034-3161
Företagsnamn: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
Postadress:
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
Box 174
435 24 MÖLNLYCKE
Organisationsnummer: 556034-3161

Var ska jag ringa?
Vi kommer inte svara Aptus Elektronik när du ringer. Vi kommer att svara ASSA ABLOY Opening Solutions Flerbostad.
Växel: 031 - 68 97 00
Order och leveransfrågor: 031 - 68 97 10
Supportavdelning: 031 - 68 97 30

Var besöker jag er?
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Åkarevägen 1
435 33 Mölnlycke

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Lodjursgatan 10
261 44 Landskrona

Frågor och svar

Jag är kund hos Aptus idag, hur påverkas jag?

När Aptus Elektronik AB fusioneras med ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB blir det sistnämnda företaget din leverantör. Det enda som blir annorlunda är namnet och organisationsnumret.

Kommer jag att ha kvar min vanliga kontaktperson?

Du behåller din vanliga kundkontakt. Du fortsätter att använda samma kontaktvägar för order, förfrågningar och eventuella reklamationer. Vänligen kontakta din nuvarande Aptus-representant för att få svar på dina frågor.

Kommer mina avtal och allmänna försäljningsvillkor att förbli oförändrade?

Fusionen innebär inga förändringar gällande försäljningsavtal eller andra överenskommelser. Alla avtal kommer att tas över av ASSA AABLOY Opening Solutions AB. Det som är avtalat eller överenskommet med Aptus Elektronik AB under organisationsnummer 556352-3462 är fortsatt gällande med ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB under organisationsnummer 556034-3161.

Vi är Aptus Elektronik certifierade återförsäljare, kommer vi att fortsätta att vara det efter fusioneringen?

Ni kommer att ha samma förmåner efter fusioneringen, samt genomgå den vanliga årliga certifieringsrevisionen tillsammans med din kontakt på Aptus.

Kommer förändringen ha någon påverkan på produktutbud eller sortiment?

Våra befintliga plattformar och produkter kommer att leva under en lång tid. Vår strävan är att fortsätta leverera kvalitativa och innovativa produkter. Ett av syftena med fusioneringen är att stärka vår förmåga att utveckla nya produkter och lösningar för flerbostadsfamiljssegmentet.

Kommer jag erbjudas kopplingar mellan exempelvis digitala cylidrar och Aptussytemet?

Ja, det är en av fördelarna med fusioneringen, att vi får tillgång till fler produkter och kan erbjuda lösningar anpassat till just dina behov.

Ändras sättet att beställa produkter, göra förfrågningar eller skicka reklamation?

Det kommer att vara samma personer som hanterar dina beställningar, din service och dina frågor. Våra mailadresser har sedan en lång tid varit assaabloy.com. Webbadresser, inloggning på kundsidor och web shop kommer att fortsätta fungera under en lång övergångsperiod. Men givetvis passar vi på att förbättra våra kontaktvägar successivt.

Epost (personlig) fornamn.efternamn@assaabloy.com
Hemsida  Tillsvidare www.aptus.se, blir www.assaabloyopeningsolutions.se
Order Aptus.Order@assaabloy.com
Supportavdelningen Aptus.support@assaabloy.com
Konsulter aptus.konsult@assaabloy.com
Hosting aptus.hosting@assaabloy.com
Offert Aptus.Offert@assaabloy.com
Ekonomi och fakturafrågor Aptus.Administration@assaabloy.com
Vilka företagsuppgifter gäller efter fusionen?

Namn: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
Organisationsnummer: 556034-3161

Fakturaadress: aptus.invoices@assaabloy.com

Var ska jag ringa?

Vi kommer inte svara Aptus Elektronik när du ringer. Vi kommer att svara ASSA ABLOY Opening Solutions.

Växel: 031 - 68 97 00

Order och leveransfrågor: 031 - 68 97 10

Kommer ni att ha samma e-postadresser?

Ja, vi fortsätter med de e-postadresser vi har.

E-post (personlig): fornamn.efternamn@assaabloy.com

Order: aptus.order@assaabloy.com

Support: aptus.support@assaabloy.com

Konsulter: aptus.konsult@assaabloy.com

Hosting: aptus.hosting@assaabloy.com

Offert: aptus.offert@assaabloy.com

Ekonomi och fakturafrågor: aptus.administration@assaabloy.com

Fakturaadress: aptus.invoices@assaabloy.com

Var besöker jag er?

Vi producerar våra produkter och levererar från samma plats som innan fusioneringen.

Produktion, leverans och besöksadress:
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Åkarevägen 1
435 33 Mölnlycke

Besöksadress:
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm

Besöksadress:
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Lodjursgatan 10
261 44 Landskrona

Var skickar jag reklamationer?

Vi producerar våra produkter och levererar från samma plats som innan fusioneringen:

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
Godsmottagning 1A
Åkarevägen 1 A
435 33 Mölnlycke

Kommer aptus.se att finnas kvar?

Hemsidan är tillsvidare www.aptus.se, men kommer att bli www.assaabloyopeningsolutions.se