Vi garanterar engagemang och trygghet

Aptus produktkvalitet och tjänster skapar ett tryggt säkerhetssystem som både är framtidssäkrat och ger dig möjlighet till en smidig daglig fastighetsförvaltning.

Engagemang och driftsäkerhet

Som fastighetsägare kan du alltid lita på Aptus produktkavalitet och engagemang. Vi utvecklar och tillverkar produkter i en och samma fastighet i Göteborg. Att även vår support- och säljavdelning finns under samma takt lägger grunden till en av branschens bästa kundsupport. Det är vi riktigt stolta över.

Hosting och supportavtal

Du ska känna dig trygg när du valt ett Aptussystem. Via våra tjänster har du alltid ett uppdaterat Aptussystem, tillgång till bästa tekniska kompetens och du slipper att belasta er IT-avdelning.

Hosting, teknisk rådgivning, DynDNS, concatenate, service- och supportavtal, systemövervakning, driftsättningshjälp, konsulttekniker, SMS-tjänst och kundanpassade utbildningar är några funktioner vi erbjuder.

Aptus tar hänsyn till miljön

Vi behandlar våra naturresurser med omtanke och respekt för att bevara vår miljö och undvika miljöbelastningar. Detta gör vi genom:

  • Beakta våra kunders miljökrav samt våra kunders och leverantörers miljöpåverkan
  • Bevaka våra produkters och processers miljöpåverkan
  • Skapa miljömedvetenhet hos våra medarbetare genom information och utbildning
  • Skapa nödvändiga resurser för att följa tillämpliga lagar och andra krav relaterade till företagets miljöaspekter och strävar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan.

Kvalitetsarbetet på Aptus

Vi strävar efter att göra varje beställning till en nöjd kund och varje projekt till en bra referens. Detta gör vi genom:

  • Att sätta kunden i fokus i allt vi gör
  • Ordning och reda
  • Samtliga medarbetares engagemang och samverkan
  • Vi skapar nödvändiga resurser för att uppfylla kraven verksamhetssystemet och åstadkomma ständiga förbättringar

Våra intyg

  • Certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001
  • Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001