Ökad säkerhet med övervakning

Håll koll på teknikrummet och dess dyrbara utrustning. Med Aptus multicentraler Styra 3000 eller Multicentral får du reda på om någon gör intrång eller någon annan händelse inträffar.

Via våra multicentraler får du ett meddelande via sms eller e-post vid brand, inbrott eller för höga temperaturer. Du får också reda på om någon som inte har behörighet försöker ta sig in i rummet.

Håll koll på händelser i passagesystemet

Centralerna Styra 3000 och Multicentral är enheter med passagesystem, larm och energimätning. Enheten har dubbelbalanserade ingångar som kan hantera larmingångar för inbrott, brand och rörelse och kopplas till larmcentral via Multiaccess. Det gör att du kan lita på att företagets viktiga resurser är i tryggt förvar.

Flexibelt övervakningssystem

Systemet är även flexibelt. Du väljer om du vill att meddelanden om händelser ska skickas till en eller flera mottagare med valfritt larmsätt eller antal protokoll.