Porttelefoni för både besökare och lekande barn

/global/scaled/2383x1037x0x827x1000x435/Other-Aptus-bilder-refcase-aptus-refcase-refsnaesgaard-kille-oppnar.jpg

A/B Refsnæsgaard 1 har en renoverad, k-märkt fasad med nya dörrar till portarna. En ny modern porttelefonanläggning från Aptus installerades, eftersom Aptussystemet kändes som en solid och hållbar lösning.

Plats/ort:

Köpenhamn

Kund:

Andelsboligforeningen A/B Refsnæsgaard 1

Kontaktperson på Aptus:

Brian Søncksen, tel +45 30-373436, brian.soncksen@aptus.se