Öppning av garage i kommersiella fastigheter

Med Aptus beröringsfria passagesystem kan du känna dig säker på att inga obehöriga vistas i fastighetens garage. Användaren kan sitta kvar i bilen medan porten öppnas.

I en kommersiell fastighet finns ofta ett garage för parkering av bilar och ibland sker även mottagning av leveranser denna väg.

Radioläsare ger de med fast garageplats snabb entré

Aptus radioläsare läser radionyckel upp till 40 meter. Det gör att användaren kan luta sig tillbaka i bilen medan porten till garaget öppnas. Radionnyckeln innehåller två knappar som kan programmeras individuellt (för exempelvis öppning och stängning av port eller tillkoppling av larm). Radioläsaren är inte riktningskänslig och kan monteras på en central plats inomhus för att på så sätt uppnå en stor läsradie.

Koppla ihop garageöppning med andra system

Kombinera garageöppning med ett system för porttelefon, så kan leverantörer eller besökare ringa på och anmäla sin ankomst direkt vid entré i garaget. En kamera kan placeras för kontroll visuellt. Besökaren kan då få anvisningar om eventuell specifik parkeringsplats direkt vid ankomst när dörren öppnas.

Tre funktioner i en nyckel

Radionyckel med EM, Mifare och radio i samma nyckel betyder att du öppnar garage- eller leveransport med samma nyckel som du använder när du passerar genom företagets entré, lagerlokal, kontor eller andra dörrar.