Bokning av mötesrum och andra lokaler

Med ett bokningssystem för gemensamma ytor blir det enkelt att hålla koll på vem som sist använde lokalen. Endast den som bokat lokalen har tillgång till den.

I kommersiella fastigheter kan det finnas många eller få gemensamma lokaler som måste bokas innan användning. Det kan vara mötesrum eller tysta rum till exempel. För att hålla ordning på bokningarna kan Aptus erbjuda dig digitala bokningstavlor samt möjlighet att boka lokaler via webben, kommunikationstavla och via din smartphone. Allt kopplat till samma bokningssystem.

Passerkontroll och krypterad kommunikation

Aptus bokningstavlor är tillverkade i en robust design med grafiska displayer i säkerhetsglas som skyddar mot vandalism. Bokningstavlorna är utrustade med beröringsfria läsare där kommunikationen mellan centralenheten och tavlan är krypterad. Det gör att du kan boka konferensrum, möteslokaler, motionsrum eller andra utrymmen och tryggt veta att bara du kommer att ha tillgång till lokalen under den bokade tiden.