Allmänna dörrar i kommersiella fastigheter

Kommersiella fastigheter som inrymmer exempelvis butiker eller kontor måste ha flexibla dörrlösningar för besökare och anställda.

En lokal i en fastighet som inrymmer kommersiell verksamet i någon form måste vara lättillgängliga för kunder och besökare, samtidigt som det ska kännas tryggt för de anställda. Med Aptus beröringsfria låssystem programmeras systemet enkelt efter verksamhetens behov.

Passerkontroll med kostnadseffektiv installation

Vi erbjuder batteridrivna lås som kommunicerar via radio. Det gör att du inte behöver dra kabel till dörren. Du kan även normalt använda de befintliga låshusen, vilket innebär en snabbare och mer kostnadseffektiv installation. Vill du dra tråd hela vägen till dörren så har vi givetvis produkter för det.

I vårt utbud finns även porttelefoner med beröringsfria läsare, knappsats och display så att besökarna enkelt kan hitta rätt. Låssystemen för de allmänna dörrarna kan även kompletteras med exempelvis larm och kommunikationssystem för en trygg och säker lösning i kommersiella fastigheter.