Aptussystemet för kommersiella fastigheter

Aptus har lösningarna för lättillgänglig passage i kommersiella fastigheter. Både anställda och besökare får både trygghet och smidig kommunikation.

I kommersiella fastigheter som butiker eller kontor finns vistas ofta många besökare och anställda som ska ha tillgång till olika delar. Hos Aptus hittar du bland annat system som förenklar nyckelhanteringen, bokningssystem och kommunikationstavlor som gör att du når ut med din information till rätt målgrupp samt porttelefoner och portregister som hjälper besökare att hitta rätt.

Trygga arbetsmiljöer med passagessystem

Vi har produkter för effektiv passerkontroll som ger rätt person tillträde till rätt utrymme, vilket skapar säkra arbetsmiljöer i exempelvis butiker. Tappar man en nyckel, spärras den och man kan kvittera ut en ny.