Tvättstugan bokas från mobilen eller bokningstavlan

Tvättstugan är viktig för de som bor i fastighetens lägenheter. Aptus digitala bokningssystem håller koll på bokningarna

Tvättstugan är ett utrymme i fastigheten som lätt kan skapa oreda om bokningen inte fungerar smidigt och lokalen sköts som den ska. Med Aptus smidiga bokningssystem säkerställs att endast den som bokat lokalen har tillgång till den. Det skapar trygghet och minskar risken för dubbelbokningar och osämja bland grannar.

Boka tvättstugan med en app i mobilen

De boende kan boka exempelvis tvättstugan, bastun, övernattningslägenheten och solariet från bokningstavla vid tvättstugan, via en kommunikationstavla i entrén, från sin dator eller i en app i sin smartphone.

Bokningssystemet skapar ordning tvättstugan

Ett lättillgängligt bokningssystem med bokningstavlor med beröringsfria läsare håller tvättstugan i fint skick eftersom bara behöriga får tillträde till lokalen. Därmed minskar också risken för skadegörelse och andra problem.

Rättvisa räkningar

Systemet har möjlighet att mäta energiförbrukningen i tvättstugan. Användarna betalar bara för den förbrukning som används i utrymmet, vilket skapar ett incitament för att hushålla med energi och inte betala för grannens slöseri.

Snabb service

Aptus kan dessutom erbjuda lösningar för intelligent uppkoppling av tvättutrustning, vilket skapar en säker drift och effektiv service. Vill du komplettera bokningssystemet med lås, larm och kommunikationssystem är det möjligt.