Koppla lägenhetens lås till andra system

Systemanslutna elektroniska lås som exempelvis Yale Doorman för Aptus är en kostnadseffektiv lösning för lägenhetsdörrar som underlättar nyckelhanteringen och skapar trygghet för lägenhetsinnehavaren.

Vi på Aptus har beröringsfria låssystem och lösningar som gör att du inte behöver oroa dig för borttappade nycklar och dyra låsbyten. Ett exempel är Yale Doorman för Aptus, ett digitalt lås du kan styra från mobilen. Som boende får du smidig lösning, och kan känna dig säker i den egna lägenheten.

Borttappade nycklar spärras snabbt

Slipp nycklar på drift. Om du skulle tappa bort Aptusnyckeln eller nyckelbrickan spärrar du den bara och beställer en ny. Alla fastighetens nycklar, kort och nyckelbrickor administreras centralt – smidigt för fastighetsägaren och tryggt och enkelt för lägenhetsinnehavarna. Låssystemen kan även kompletteras med inbrottslarm, brandvarnare och läckagegivare för ökad trygghet.

Erbjud en smartphoneapp

Hantera Yale Doorman för Aptus via mobiltelefon. Bär med dig lägenhetslåsets status i din ficka. När du laddar ner Aptus-appen med stöd för Yale Doorman till din telefon kan du ta del av många smarta låsfunktioner. Exempelvis så kan du se om det är låst hemma - är det olåst, låser du med en knapptryckning.