Energimätning i fastighetens allmänna utrymmen

Att mäta energiförbrukningen i fastigheter är bra för miljön och bidrar till en ekonomisk och energieffektiv fastighetsdrift.

Att mäta och debitera energiförbrukning i fastighetsens allmänna utrymmen skapar incitament för att hålla ner energiförbrukningskostnader, samtidigt som man bidrar till en hållbar miljö. Aptus multicentraler erbjuder lösningen som hanterar hela processen från mätning till färdiga data.

Mätning av energiförbrukning sparar pengar

Vi förbrukar energi hela tiden utan att vi ens tänker på det. Det är inte gynnsamt för miljön och för fastighetsägare kan det dessutom betyda höga kostnader. Med Aptus multicentraler, som samlar in mätdata för el, vatten och värme genom pulsräkning, får du som fastighetsägare koll på den faktiska förbrukningen i fastigheten.

Energieffektiva tvättmiljöer

Att låta hyresgästerna betala för sin förbrukning gör att tvättstugan blir effektivt använd, vilket skapar ett minskat slitage på tvättutrustning och ger ökad tillgänglighet. Genom att hyresgästen betalar för sitt eget tvättande och inte för grannens slöseri fördelas kostnaden rättvist, att man dessutom kan styra sin kostnad och bidra till en hållbar miljö är bonus

Centralerna kan även kopplas till passersystem med beröringsfria läsare, olika larmpaket och temperaturgivare.