Portelefonen är både portvakt och guide

Aptus porttelefoner har både passerkontroll och boenderegister. En kod sprids lätt, men en porttelefon släpper inte in besökare förrän du godkänt påringningen.

Med våra porttelefoner blir det enkelt att få kontakt med den man besöker. Via tydliga symboler, språkstöd och knappar lotsas besökare till rätt person. Eftersom administrationen sköts centralt, kan förvaltaren lugnt sitta kvar på kontoret för att ändra boendeinformation. Detta gör att man slipper tidskrävande besök i fastigheterna.

Porttelefon säkrare än port med kodlås

En viktig fördel med en porttelefon är att besökare inte kan komma in förrän du godkänt påringningen. Med en portkod sprids denna lätt och obehöriga kan lyckas ta sig in.

Dessutom hjälper porttelefonen dina besökare att hitta dig via det digitala portregistret. Uppringning från porten till lägenhet sker via det analoga telenätet, IP-telefoni eller svarslur i lägenheten.

Tål tuffa tag

Porttelefonerna är tillverkade av rostfritt stål och tål tuffa tag. Reläer sitter inte i porttelefonerna, vilket försvårar vid inbrottsförsök. Produkterna är utrustade med läsare för beröringsfria nycklar, vilket ökar säkerheten ytterligare, samt trollar bort dyrbara nyckelhanteringsproblem.

Porttelefonsystemet är helt integrerat med våra övriga system och kan byggas ut med lösningar för distribution av information, bokning, individuell mätning av vatten och energi i allmänna utrymmen samt fastighetsboxar.