Passagesystem med Aptusnyckeln ger bästa passerkontroll

Aptus passagesystem håller koll på alla nycklar och lås. Från fastighetens entréport till lägenhetsdörren. Från tvättstugan till vindsutrymmen.

Vi gillar trygghet. Därför är det roligt att presentera ett passagesystem som håller koll på alla nycklar. Du får full kontroll på alla dörrar och utrymmen i fastigheten, och boende och besökare kan känna sig trygga.

Passerkontroll

Vårt passagesystem gör att rätt personer har tillträde till rätt utrymmen. Exempelvis kan din nyckel ha behörighet till hela fastigheten, barnens nyckel kan inte kan öppna garagedörren och hantverkare har enbart tidsbegränsad tillträdesmöjlighet.

Nyckelhantering

Du slipper dessutom att oroa dig över dyra cylinderbyten, kopierade nycklar och huvudnycklar på drift. Tappar någon bort sin nyckel, så är det bara att spärra den och beställa en ny.

Framtidssäkrat passagesystem

Passagesystemet kan byggas ut med lösningar för att kommunicera med hyresgäster, bokning och energimätning i allmänna utrymmen, porttelefoner, samt fastighetsboxar.