Unngå nøkler i hele bygningen

Når du kobler den digitale låsen Yale Doorman til Aptussystemet, slipper du å ha tradisjonelle nøkler hele veien fra porten til leilighetene i boligblokker.

Trygt bomiljø og effektiv nøkkelhåndtering

Nå kan du unngå problemer med nøkler på avveier og dyre sylinderbytter i bygningene. Du bruker samme nøkkelbrikke uansett om du skal bestille vasketid, åpne entréporten eller døren til leiligheten din. Hvis du ikke vil koble låsen til Aptussystemet, kan du kjøpe den frittstående.

Yale Doorman er den bekvemme låsen

Med Yale Doorman åpner du døren enkelt med kode eller nøkkelbrikke (Aptus kombinøkkel) – eller begge deler. En mistet nøkkelbrikke sperrer du enkelt for å gjenopprette sikkerheten. Aktiver funksjonen automatisk låsing for å forsikre deg om at døren alltid er låst når den er stengt.

Styr låsen din med en app

Hvis du kobler din Yale Doorman til Aptussystemet, kan du styre den med appen Aptus Låsa Smartphone på mobilen. Da kan du bruke telefonen til å åpne og låse på distanse og se når barna kommer hjem. Du kan også slippe inn slekt, venner og håndverkere med midlertidige koder.

Passer Yale Doorman i din dør?

Låsen kan monteres på dører der det i dag sitter en lås med skandinavisk standard, noe som gjelder fleste dører fra 1980 og fremover. Yale Doorman er utviklet i Sverige, tilpasset for vårt tøffe klima. Knappene er belyste og låsen drives med standardbatterier.

Godkjent

Yale Doorman er godkjent i låsklasse 3 ifølge SSF 3522:1 og har et sertifikat utstedt av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB). Dette innebærer at låsen er godkjent av forsikringsselskapene.