GDPR

Aptus og personvernforordningen (GDPR)

Aptus etterstreber å gjøre det så enkelt som mulig for våre kunder å oppfylle kravene i personvernforordningen som trer i kraft 25.05.2018.

Vi kontrollerer kontinuerlig funksjonaliteten i vår programvare. Vi forbedrer våre interne rutiner og utarbeider avtaler for våre kunder der vi fungerer som en støtte i behandlingen av personopplysninger.

Mer informasjon om å håndtere GDPR i Multiaccess finner du ved å klikke her.