Aptusportal Styra

Egenskaper og fordeler

 • Modulbasert med følgende moduler: Hjem, Bestille, Låse, Lås og nøkler, Forbruk, Innstillinger, Feilmelding og Ekstern lenke.
 • Betal lisens bare for de modulene som skal brukes.
 • Tilgjengelighetstilpasset, støtte for tekst-til-tale og tastaturnavigering.
 • Tilpasset for å fungere godt også på mobile enheter.
 • Enkeltvise moduler kan integreres i f.eks. eiendomsselskapets egen portal.
 • Få velkomstmelding.
 • Les artikler publisert for kommunikasjonstavle.
 • Les individuelle meldinger.
 • Bestilling av f.eks. vaskerommet via internett.
 • Bestilling via smarttelefon.
 • Bestilling via kommunikasjonstavlen Agera.
 • Tydelig oversikt av utførte bestillinger via bestillingskort.
 • Kategorivalg ved ny bestilling.
 • Bestill første ledige tid.
 • Oversiktlig månedsvisning viser hvor det er ledig.
 • Tydelig dag-/ukevisning for selve bestillingen.
 • Viser måleverdier for leilighet.
 • Temperatur, strømforbruk, kaldt- og varmtvannsforbruk samt energiforbruk kan vises.
 • Få oversiktlige sammenstillinger som graf eller tabell.
 • Sammenlign din leilighets forbruk med middelverdien for øvrige leiligheter.
 • Legg inn feilmelding for den enkelte leiligheten.
 • Administrer leilighetens Doorman-lås.
 • Lås opp leilighetsdør og entrédør.
 • Leietakeren kan endre sin personlige kode.
 • Mulighet til å sperre en mistet Aptus-nøkkel.
 • Mulighet til å legge til en kode for besøkende.
 • Se bilde av besøkende og lås opp ytterdøren for besøkende som har ringt på via porttelefonen. Krever appen Titta smartphone.
 • Endre telefonnummer for leilighetens porttelefon
 • Bytt passord for webinnlogging.

Aptusportal Styra Demo

user=demo
password=aptus

Spesifikasjoner
Systemkrav

Webbserver:

Windows Server 2008, Server 2012, Vista, 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (Vi anbefaler et serveroperativsystem) Microsoft.NET 4.5
Internet Information Server ver 7 eller senare.
Multiaccess Styra 8.6 

   
Klient (datamaskin/mobil)

Datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett med nettleser som kan surfe til webserver der Aptusportal Styra er installert.

Nettleser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Chrome, Android Browser, IOS Safari.

   

Licenser
Aptusportal Styras ulike moduler er lisensbelagte

 

Grunnpakke 

Hjem, Bestille, Innstillinger, Feilmelding

Lås og nøkler

Lås og nøkler, Låse

Forbruk

Forbruk

Eksterne lenker

Én lisens per ekstern nettside.

   


Bestilling

Grunnpakke for Aptusportal Styra samt én lisens per bestillingspanelgruppe som skal kunne bestilles. Hvis bestilling skal kunne skje via smartphoneapp, må Bokning smartphone installeres sammen med Aptusportal Styra.  


Forbruk

Forutsetter lisens for grunnpakke + forbruk, måleverdiinnsamling til Multiaccess-database, FDB for måleverdibehandling samt en inngått supportavtale.


Innstillinger, Lås og nøkler, Låse

Forutsetter grunnpakke + lås og nøkler.Hvis Yale Doorman-låsen og dens nøkler også skal kunne håndteres via smartphoneapp, kreves det at Låsa smartphone er installert.


Titta smartphone

Porttelefonkamera krever én lisens per kamera. Titta smartphone må da være installert sammen med Aptusportal Styra.


Generelt

Språkvalg: Svensk, engelsk, dansk, norsk, fransk eller finsk.Teknisk grensesnitt som muliggjør kundeutviklede brukergrensesnitt.

Kontakt en av våre selgere!

Her finner du din Aptus-selger