Produktlivssyklusen

Aptus arbeider kontinuerlig med å ligge i forkant når det gjelder adgangskontrollprodukter for boligblokker. Det gjør vi ved stadig å utvikle produkter og tjenester. Det betyr at vi iblant faser ut eldre produkter for å ha mulighet til å lansere nye. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike trinnene vi bruker.

Utvikling av produkt

Et nytt produkt starter normalt som et behov hos våre kunder som vi ser kan passe inn i vår forretningsidé. Vi gjennomfører en forstudie for å fastslå om vi skal starte opp et prosjekt eller ikke.

Prosjekt

Vi har identifisert et behov for et nytt produkt og satt sammen et prosjektteam som utvikler det. Dette gjør vi ved hjelp av Assa Abloys produktinnovasjonsprosess, der kundenes ønsker er en viktig kilde til informasjon for å ta beslutninger om produktets egenskaper.

Betatest

Når produktet er klart for produksjon og grundig testet internt hos Aptus, produserer vi et antall enheter for test ute hos kundene. Vi tar kontakt med noen kunder som kan tenke seg å være betatestere, og har løpende kontakt med installatør og sluttkunde for å se hvordan produktet fungerer. Perioden med betatest skal pågå i minst tre måneder før vi kan godkjenne produktet for neste trinn.

Produktet på markedet

Dette er den fasen der dere kunder vanligvis kommer i kontakt med produktet. Aptus selger, produserer, vedlikeholder, videreutvikler og yter support for produktet. Hvis det er et produkt som vi bare er forhandler av, går noen av disse momentene ut.

Utfasing av produkt

Hvis det kommer et produkt som er en direkte erstatning for et eldre produkt, begynner vi her å bearbeide kundene for å få dem til å gå over til det nye produktet eller den nye produktfamilien. Det kan finnes grunner til å fase ut produkter selv om det ikke finnes noe direkte erstatningsprodukt, f.eks. at det ikke etterspørres eller hvis det finnes andre måter å løse kundenes behov på. Uavhengig av årsak skjer utfasingen vanligvis trinnvis, hvis det ikke er slik at produktet plutselig, f.eks. på grunn av utgående komponenter, blir umulig å produsere eller kjøpe inn.

Utviklingsstopp

Fra og med denne beslutningen slutter vi å tilføre ny funksjonalitet til produktet. Hvis det er mulig, med tanke på tilgang til utviklingsverktøy og kompetanse, fikser vi viktige bugger og sikkerhetsproblemer.

Produktet kan fortsatt kjøpes som vanlig. Eventuelt forsvinner produktet fra prislisten, spesielt hvis det finnes et erstatningsprodukt som enkelt kan brukes i stedet.

Reservedeler

Kun reservedeler eller mindre kompletteringer til eksisterende anlegg selges. Produktene skal ikke brukes til nye systemer.

Utgått

Vi lover ingen støtte for produktet etter dette trinnet. Eventuelt kan vi tilby support og reservedeler eller reparasjon, avhengig av kompetanse og gjenværende lager. For denne datoen setter vi ofte en målsetting, noe som innebærer at vi håper å kunne levere produktet, i det minste som reservedel, frem til denne datoen. Det kan imidlertid oppstå problemer med f.eks. komponentmangel som gjør at vi må fremskynde prosessen.

 

Utfasing

 

Merk: Denne listen inneholder bare produkter som vi ikke allerede har gitt utfasingsinformasjon om. For informasjon om eldre produkter, se tidligere utsendelse fra Aptus.

Målsetting: Dette innebærer at vi håper å kunne levere produktet, i det minste som reservedel, frem til denne datoen. Det kan imidlertid oppstå problemer med f.eks. komponenttilgang slik at vi må la produktet utgå tidligere.

 

 

 

 

 

Artikkelnummer/Informasjon

Produkt/Produktfamilie

Utviklingsstopp

Reservedeler

Utgår

 

 

 

 

 

AC700-familien med påbyggingskort

 

Inkl. AC/BC/TC

AC500

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2018

Inkl. AC/BC/TC

AC600

31.12.2016

31.12.2016

Målsetting: 2022

KKBT-INTERFACE

Kretskort til BT-Interface

31.12.2012

31.12.2018

Målsetting: 2022

10-120-00

AA UK/4 4-dørers interface

31.12.2012

31.12.2018

Målsetting: 2022

KKPT-INTERFACE

Kretskort til PT-Interface

31.12.2012

31.12.2018

Målsetting: 2022

 

 

 

 

 

Inkl. AC/BC/TC

AC700

31.12.2018

31.12.2019

Målsetting: 2022

90-910-20

AA NI/3 Nettverksinterface

31.12.2018

31.12.2019

Målsetting: 2022

KK485-INTERFACE

Kretskort til 485-Interface

31.12.2018

31.12.2019

Målsetting: 2022

KK485PTRINGA-INT

Kretskort til 485PT Ringa interface

31.12.2018

31.12.2019

Målsetting: 2022

KK485BT-INT

Kretskort til 485BT-Interface

31.12.2012

31.12.2018

Målsetting: 2022

 

 

 

 

 

MC1-familien

 

 

MC1 Master/Slave

31.12.2018

31.12.2018

Målsetting: 2021

90-900-115

MC1-batteri inkl. Monteringskit

31.12.2018

31.12.2018

Målsetting: 2021

90-900-129

MC1-I/O Intern

31.12.2018

31.12.2018

Målsetting: 2021

90-900-130

MC1-batteri x 2 inkl. monteringskit

31.12.2018

31.12.2018

Målsetting: 2021

10-121-80

MC1-batteri

31.12.2018

31.12.2018

Målsetting: 2026

 

 

 

 

 

Leser

 

90-670-34

AD 70/MA

 

31.12.2018

31.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porttelefoni

 

Reservedel AT10/30/70

KKAT10

 

31.12.2016

31.12.2019

Kommentar: AT 10/30/70 inkl. varianter har utgått tidligere.

 

 

 

 

 

Lås

 

 

 

 

90-909-20

Låsmotor APTUS

31.12.2018

30.06.2019

31.12.2020

 

 

 

 

 

Programvare

 

 

SW 7.16

31.12.2015

 

31.12.2020

 

Agera SA, 7.16

31.12.2015

 

31.12.2020

 

Webtjeneste Bokning, 7.16

31.12.2015

 

31.12.2020

 

Webtjeneste Titta, 7.16

31.12.2015

 

31.12.2020

 

MA Webtjeneste (diverse funksjoner)

31.12.2015

 

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

FDB

31.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Webtjeneste Titta, 8.x

30.03.2018

 

31.12.2018 eller neste major-versjon

 

Aptus Webtjeneste/Doorman

30.03.2018

 

31.12.2018 eller neste major-versjon

 

Aptus GateAccess

30.03.2018

 

31.12.2018 eller neste major-versjon

 

 

 

 

 

 

Aptus GateAccess (bare MA v. 7.16)

31.12.2015

 

Bare versjon 7

 

Driftsovervåkning SOS/Alarm

31.12.2015

 

Bare versjon 7