Titta Smartphone

Porttelefon via mobiltelefon.

Egenskaper og fordeler

  • Se direkte i mobilen hvem som ringer på entrédøren.
  • Åpne eller avvis åpning fra appen.
  • Last ned appen Titta smartphone gratis fra App Store eller Google Play. QR-kodene hjelper deg å finne applikasjonen. 
  • Installer serverprogramvaren sammen med Aptusportal eller Aptusportal Styra.
  • Installer valgfritt webkamera ved entrédøren. Aptus portvideopakke kan anvendes.
  • Titta smartphone kjøpes som lisenser for det antallet kameraer som skal kunne anvendes.
  • Bestill programmeringshjelp fra Aptus.
Spesifikasjoner

SYSTEMKRAV
 
Webserver  
Operativsystem: 2012 Server, 2016 Server
Microsoft. NET Framework 4.0
IIS fra version 7.0
Database: Microsoft SQL-server av generasjon 2012 eller 2014
Aptusprogram: 

Multiaccess må være installert. Min. 7.16.3.
Lisenser for Titta smartphone må være lagt inn.
Aptusportal med modul Entré kan finnes.
Aptusportal Styra med modul Låse kan finnes.

Klient  
iPhone iPhone OS minst versjon 9.3
Android Android minst versjon 2.3
   

Kontakt en av våre selgere!

Her finner du din Aptus-selger