Styra 3000

Sentral for adgangskontroll-, bestillings-, porttelefoni-, alarm- og energisystem.

Egenskaper og fordeler

 • Adgangssentral for 8 dører.
 • Bestillingssentral for Boka. *)
 • Porttelefonsentral for Ringa. **)
 • Oppringning til AT 20 / AT 21 eller via telenettet.
 • Sikret og beskyttet.
 • Kombiner valgfri intern og ekstern tilkobling av dørmiljøer.
 • Konfigurerbar til slave eller master.
 • Slaver kan kommuniseres via nettverk.
 • AES-kryptering (128-biters).
 • Batteribackup internminne, sabotasjekontakt, summer og sanntidsklokke.
 • Programmering via Multiaccess Styra.
 • Funksjoner: døradgang, bestillingsfunksjoner, alarmforbikobling.
 • Alarm: innbrudd, brann, bevegelse, lekkasje via dobbeltbalanserte innganger på f.eks. Styra I/O 8800.
 • 12 volt eller 24 volt valgbart for A485. 
 • Sikret 12 volt og 24 volt til ekstern utrustning.
 • Kobling til alarmsentral via Multiaccess.
 • Styring av f.eks. relé, sirene, låsåpning.
 • Låsing av postbokser og bodlåser. ***)
 • Innebygde festepunkter for å holde orden på kablingen. 

Tilbehør (interne)

 • Styra Komkort 4000
  Kommunikasjonskort som tilbyr fire sikrede og beskyttede A485-porter (maks. to per sentral).
 • Styra I/O 8800 // Styra I/O 4400
  Kort med åtte innganger og åtte utganger eller fire innganger og fire utganger (maks. to per sentral).
 • Styra Porttelefonkort 4400
  Kommunikasjonskort med støtte for å koble porttelefoner (Ringa) til fire dører (maks. ett per sentral).
 • Styra Porttelefonkort 4800
  Kommunikasjonskort med støtte for å koble porttelefoner (Ringa) til ytterligere fire dører, dør 5 til 8. OBS! Kortet krever at Styra Porttelefonkort 4400 også er installert i sentralen (maks. ett per sentral).

 

Tilbehør (eksterne)

 • Dørenheter, I/O-enheter, lesere, porttelefoner, bestillingstavler, låser, temperatursensorer, strøm-, vann- og energimålere, navnetavler, alarmpakker, postbokstyring.

 

*) Ikke samtidig med porttelefoni.

**) Krever Styra Porttelefonkort 4400.

***) Krever AXI2O16.

 

Spesifikasjoner

Elektrisk tilkobling

 

Strømforsyning v dc:

24/12

Forbruk watt:

min 1,6 maks 2,3 vid 24V
Amp: min 0,065 maks 0,095 ved 24V

Omgivelser
 
Temperatur ˚C: -0 til +40
 Luftfuktighet %: 10 til 90
   

Data
 

Antall brukere maks:

65 535
Antal kunder maks: 9000
Registrering av hendelser / alarmer: 24 000 / 2000
Registrering av måleverdier:

64 punkter, time data lagres i 32 døgn.

Antal tidssoner: 384
Antal bestillingsobjekter: 16
Bestillingsstavler (Boka): 4

Inganger/Utgangar (Baskort)
 
Transistorutgang for f.Eks. låsåpning: 1

Innganger for potensialfri kobling for f.Eks
dørindikering, åpne-knapp eller impulsmåling :

2
   

Kommunikasjon
 

Kommunikasjon mellom master og pc 

Ethernet, Modem og RS 232 (AES128)

Kommunikasjon mellom masterenhet og slaveenhet 

Ethernet, RS 485 (AES128)

Kommunikasjon til f.Eks. Leser, dørenhet, låsmotor

RS 485 (A485)

 

Utvidelsesmuligheter (interne)

 

Innganger, valgfri anvendelse, bs:

16 (Krever 2 stk. Styra I/O 8800)

Reléutganger, valgfri anvendelse, vekslende kontakt:

16 (Krever 2 stk. Styra I/O 8800)

A485-porter, sikrede og beskyttede 

8 (f.Eks. med 2 stk. Styra Komkort 4000)

 

Utvidelsesmuligheter (eksterne)

 

Ved å koble eksterne enheter til sentralen kan man legge til ytterligere funksjoner, f.Eks.:

 
Innganger: 64 totalt
Utganger: 96 totalt
Buss for 1Wire-givare: Ja
Mbus: Ja
Styrning av postbokser: Ja
Kommunikasjon med vaskemaskiner: Ja

Mål i mm
 

Høyde:

239
Bredde: 357
Dybde: 62
Nettovekt i kg: 2,5

Kontakt en av våre selgere!

Her finner du din Aptus-selger