Aptus Porttelefonhuset

I Porttelefonhuset kan du se hvordan produktene Ringa, Titta og de ulike styresentralene fungerer i leilighetshuset.