Porttelefon

Med våre porttelefoner blir det enkelt å få kontakt med den man skal besøke. Via tydelige symboler, språkstøtte og knapper loses besøkende frem til rett person. Ettersom administrasjonen håndteres sentralt, kan forvalteren bare bli sittende på kontoret når han skal endre beboerinformasjon. Dermed unngår man tidkrevende besøk i bygningene. En viktig fordel med en porttelefon er at besøkende ikke kan komme inn før du har godkjent påringningen. En portkode spres imidlertid lett og uvedkommende kan lykkes med å ta seg inn. Dessuten hjelper porttelefonen dine besøkende med å finne deg via det digitale portregisteret. Oppringning fra porten til leiligheten skjer via det analoge telenettet, IP-telefoni eller svartelefon i leiligheten. Porttelefonene er produsert i rustfritt stål og tåler tøffe tak. Releene sitter ikke i porttelefonene, og det gjør det vanskeligere ved innbruddsforsøk. Produktene er utstyrt med lesere for berøringsfrie nøkler, noe som øker sikkerheten ytterligere og eliminerer kostbare nøkkelhåndteringsproblemer. Porttelefonsystemet er helt integrert med våre øvrige systemer og kan bygges ut med løsninger for distribusjon av informasjon, bestilling, individuell måling av vann- og energiforbruk i fellesrom samt postbokser.

Vedlikeholdsråd mot rust på Ringa- og Öppna-deksler

Det har forekommet rust på våre Ringa- og Öppna-deksler. I de fleste av disse tilfellene har det vist seg at det har pågått byggearbeid i nærheten, der det har dannet seg små metallpartikler som har fulgt med vinden og lagt seg på dekselet.Det er altså ikke dekslene som ruster. Hvis man tørker av dekselet, forsvinner det rustaktige belegget. Hvis belegget har lagt en stund, kan det kreves at man bruker Autosol eller et lignende middel for å få dekselet blankt og fint igjen.For å unngå problemet bør dekslene rengjøres med jevne mellomrom, kanskje som et ledd i en vedlikeholdsplan når man først ser over andre deler rundt dørene.