Låshuset

Låshuset illustrerer hvordan Aptus låser og låssystemer fungerer og plasseres i bygningen.