Kommunikationshuset

I Kommunikationshuset kan du se hvordan kommunikasjonstavle, avisholder og styresentraler kan plasseres i leilighetshuset.