Kommunikasjon

Med kommunikasjonstavlen Agera 19 kommuniserer du treffsikkert med beboere, besøkende og leietakere. Alle får rett informasjon ved rett anledning. Rett informasjon til rett person ved rett anledning er viktig. Det er også viktig å slippe å reise rundt og legge lapper i postkasser, på oppslagstavler, bytte navn i registre og på dører. Med våre kommunikasjonssystemer kan forvalteren ordne det hele fra datamaskinen og spre informasjon til rett trappeoppgang. For leilighetsinnehavere er det praktisk å kunne melde fra om feil, bestille vaskerommet, ta imot individuell informasjon og f.eks. se i kommunikasjonssystemet når neste buss går. Er du byggforvalter, skal det være enkelt å installere Aptus’ produkter og håndtere tjenester. Kommunikasjonstavlen Agera 19 har et brukervennlig pekeskjermsgrensesnitt. Skjermen kan presentere alt fra tidtabeller og værmeldinger til funksjoner som å bestille vaskerommet eller melde fra om feil.