Aptuskabel 2 CPR

Partvunnet kabel for Aptus485- buss og strømmating og et ekstra datapar.

EGENSKAPER OG FORDELER

  • Et grovere par for spenningsmating, 1,0 mm2.
  • To par for data, 0,15 mm2.
  • Enklere installasjon med tydelig fargemerking: Rød/Svart = +/-;
  • Gul/Blå = A/B, Grønn/Oransje.
  • Anbefales ved installasjon av Ringa der lyden kan legges i ekstraparet.
  • Brannklasse og CE-merket i henhold til CPR, Dca,s1,d1,a1.
  • Halogenfri kabel.
  • Ekstra mangetrådet.
  • Kabelen er beregnet på legging innendørs
Spesifikasjoner

Data
 
Nominell spenning V: 125
Minimal bøyeradius mm: 72
Ledermateriale: Ekstra strandet kobber
Konfigurasjon: 2x1 + 2x0,15
Fargemerking: Rød/Svart + Gul/Blå+ Grønn/Oransje
Skerme: Datapar skermet med al. folie. Til kobles ikke
Brannnklasse i henhold til CPR: Dca,s1,d1,a1
DOP-nummer (Declaration of performance): BK013850101


Omgivelser
Temperatur ˚C: -20 til +70
Luftfuktighet %: 10 til 100
Mål
 
Lengde: 100m / 500m
Diameter: 7,2mm
Nettovekt: 65 kg/km

Kontakt en av våre selgere!

Her finner du din Aptus-selger