Aperio i Aptussystemet

Aperiolåsene er beregnet på å komplettere Aptus produktportefølje med elektroniske låser for allmenne dører, f.eks. kjellerdører. Aperiolåsene er batteridrevne og kommuniserer via radio. Det gjør at du ikke trenger å trekke kabel til døren. Du kan normalt bruke de eksisterende låshusene, noe som innebærer en raskere og mer kostnadseffektiv installasjon.