Berøringsfrie lesere

Ved hjelp av våre lesere får du kontroll på nøkkelhåndtering, hvem som har adgang og når den gjelder. Det er også mulig å koble til alarmstyring hvis du vil det.

Vedlikeholdsråd mot rust på Ringa- og Öppna-deksler

Det har forekommet rust på våre Ringa- og Öppna-deksler. I de fleste av disse tilfellene har det vist seg at det har pågått byggearbeid i nærheten, der det har dannet seg små metallpartikler som har fulgt med vinden og lagt seg på dekselet.Det er altså ikke dekslene som ruster. Hvis man tørker av dekselet, forsvinner det rustaktige belegget. Hvis belegget har lagt en stund, kan det kreves at man bruker Autosol eller et lignende middel for å få dekselet blankt og fint igjen.For å unngå problemet bør dekslene rengjøres med jevne mellomrom, kanskje som et ledd i en vedlikeholdsplan når man først ser over andre deler rundt dørene.