Trygge løsninger for teknikkrom og serverrom

I bedriftens teknikkrom, datamaskinhall eller serverrom oppbevares det dyrebart datautstyr og viktig informasjon. Med Aptus adgangskontrollsystem og alarm holder du uvedkommende borte fra disse rommene.

Med et adgangskontrollsystem med smart aktivering/deaktivering av alarm kan du stole på at det tekniske utstyret alltid er sikret og at bare de rette personene får adgang til rommet. Via Aptus multisentraler får du meldinger hvis brann, inntrengning eller andre hendelser inntreffer i teknikkrommet. For å lette nøkkelhåndteringen er alle Aptus’ lesere berøringsfrie, og systemene våre kan også utvides med alarm.