Studentboligene i Skrapan har Aptussystem

/global/scaled/2106x917x0x0x1000x435/Other-Aptus-bilder-refcase-aptus-refcase-skrapan.jpg

Skrapans sikkerhetssystem er en helhetsløsning fra Aptus som rommer alt fra et berøringsfritt adgangskontrollsystem til et moderne kommunikasjonssystem, porttelefon og bestillingsløsning.

Plass/sted:

Stockholm, Sverige

Kunde:

Skrapan, studentboliger

Kontaktperson i Aptus:

Martin Spjut, tlf. +46 702-29 84 51, martin.spjut@aptus.se

Om prosjektet:

I Skrapan bor det 600 studenter i 476 leiligheter. Med frekvent inn- og utflytting ved terminstart og -slutt, er det viktig med en smidig nøkkelhåndtering. Huset er helt uten tradisjonelle nøkler. Et berøringsfritt nøkkelsystem sitter i alle dører, hele veien fra entréport til alle leilighetsdører. Fordelen er at det er enkelt å legge til og sperre nøkler samt å endre adgangsrettigheter.

Porttelefonene har et innebygd digitalt beboerregister. Via tydelige symboler og knapper loses besøkende frem til rett person. I korridorene finnes det digitale navnetavler som viser navn og leilighetsnummer. All administrasjon håndteres sentralt, noe som gjør at forvalteren bare kan bli sittende på kontoret og endre beboerinformasjonen derfra.

Vaskerom og andre felles lokaler har digitale tavler for bestilling og informasjon. Systemet har er fremtidsrettet og det er forberedt for individuell energimåling.