Kronobergsgatan 15/20 Inedalsgatan – en nøkkelfri bolig

Borettslaget Inedal 8 på Kungsholmen har ikke bare en av Stockholms fineste innergårder, lounge, restaurant og eksklusivt treningsrom. De slipper også å tenke på nøkler.

HVOR?

140 lgh, Kronobergsgatan 15/20 Inedalsgatan, Kungsholmen, Stockholm

Kontaktperson:

Johan Berger, Aptus Elektronik AB, tlf. +46 (0)70-666 70 42

HVA?

Et unikt leilighetskonsept. Der man etterstreber å skape et fellesskap via allmenne arealer. Laundry Room kan bestilles via en app, men visse maskiner kan man ikke bestille for at man skal kunne treffes når man vasker spontant – kanskje samtidig som man benytter treningsrommet som ligger i tilknytning til Laundry Room.

Sommertiden brukes i den fine innergården og når det blir kaldere, kan beboerne krype inn i The Second Living Room. Der kan man ha fester, se på storskjerm-TV eller bare omgås naboene. Vil man ikke lage maten selv, har huset restauranten Breakfast & Wine.

– En undersøkelse viste at beboerne stiller krav til avansert digital teknologi, sier Mikael Savborg, AG Properties.
Fellesskapet og den digitale adgangskontrollen skaper et trygt bomiljø. Borettslaget trenger ikke å bekymre seg for at nøkler kommer på feil hender. Hvis noen mister en nøkkelbrikke, sperres den slik at brikken ikke lenger gir adgang til bygningen og leiligheten.

HVORDAN?

Porttelefon

Ved portene møter man porttelefonen Ringa 1707. Har man adgangsrettighet via brikke eller kode, åpnes porten. Er man besøkende, finner man frem til rett person via porttelefonens display. Leilighetsinnehaveren svarer i telefonen og kan åpne porten med et knappetrykk på mobiltelefonen.

Digital leilighetslås

Leilighetsdørene er utstyrt med den digitale låsen Yale Doorman. Leilighetsinnehaveren velger hvordan han eller hun vil låse opp døren (kode og/eller Aptusnøkkel). Døren låses automatisk når man har gått inn i leiligheten. Når man går ut, låser man med et knappetrykk. Man kan velge om man vil bruke en app for å følge låsens status eller dele ut midlertidige koder til besøkende.

Bestille Laundry Room

Laundry Room kan bestilles via en app. Visse maskiner kan man ikke bestille for at man skal kunne vaske spontant. Man ønsker nemlig også at Laundry Room skal være et møtested i huset.

Allmenne dører

Treningsrom, Laundry Room og sykkelrom håndteres i samme adgangssystem. For å åpne allmenne dører legger man sin brikke (Aptusnøkkelen) mot Öppna-leseren.

Agera 19

Leilighetsinnehaveren kan se når neste buss eller T-bane går. Byggeieren har også mulighet til å kommunisere med beboerne og skjermen har et beboerregister.

Aptusportal Styra

En beboerportal der man – via datamaskin eller telefon – bestiller Laundry Room, håndterer sine nøkler, leser individuelle meldinger fra byggeieren og kan legge inn feilmeldinger.

Administrasjon

Hele adgangskontrollsystemet – fra sykkelrom til leilighetsdør – administreres via programmet Hantera

Produkter

Video

Se video om 15/20  her.