Nøkkelfrie boliger for svenske soldater

/global/scaled/2442x1063x14x418x1000x435/Other-Aptus-bilder-refcase-aptus-refcase-forsvarsmakten-bro-byggnaden.jpg

I Bro utenfor Stockholm har Stiftelsen MHS-Bostäder bygd tre boligblokker med til sammen 42 leiligheter for det svenske forsvaret. Bygningene er nøkkelfrie.

Plass/sted:

Bro, utenfor Stockholm, Sverige

Kunde:

Det svenske forsvaret / Stiftelsen MHS-Bostäder / BBGRUPPEN Lås & Säkerhetscenter

Kontaktperson i Aptus:

Martin Spjut, tlf. +46 702-29 84 51 martin.spjut@aptus.se

Om prosjektet:

Etter at Sverige gikk bort fra allmenn verneplikt har behovet for boliger til soldater i den svenske hæren og marinen økt. I Bro utenfor Stockholm har Stiftelsen MHS-Bostäder bygd tre boligblokker med til sammen 42 leiligheter for det svenske forsvaret. Bygningene er helt nøkkelfrie.

Anvendte produkter er Öppna 1100 på postbokser og frittstående søppelsjakter. Låsa 1189 på sykkelrom, Ringa 1707 i innganger samt den nøkkelfrie digitale låsen Yale Doorman for Aptus på alle leiligheter.