BRF Kista Torn – Sveriges høyeste boligblokk

Borettslaget Kista Torn har Sveriges høyeste boligblokk, men de har ikke bare en av Stockholms beste utsikter, de har også satset på å skape et trygt og trivelig bomiljø gjennom å installere et Aptussystem.

HVA?

Borettslaget Kista Torn har satset på å skape et trygt og trivelig bomiljø ved hjelp av digital adgangskontroll. Borettslaget trenger ikke å bekymre seg for at nøkler kommer på feil hender. Mister man sin nøkkelbrikke, sperres den og adgangen til bygningen og fellesarealene opphører.

HVOR?

Borgarfjordsgatan 21A, SE-164 53 Kista, Sverige

HVORDAN?

Porttelefon 

Ved portene møter man porttelefonen Ringa 1707. Har man adgangsrettighet via brikke eller kode, åpnes porten. Er man besøkende, finner man frem til rett person via porttelefonens display. Leilighetsinnehaveren svarer i telefonen og kan åpne porten med et knappetrykk på mobiltelefonen.

Bestille badstue

Badstutider bestilles og fordeles rettferdig via en app. Miljøet blir trygt ved at bare den som har bestilt, får adgang til badstuen.

Søppelsjakt

For at beboerne skal bruke rett søppelsjakt når de skal kaste avfall, kontrolleres adgangen via Öppna-leser og Aptusnøkkel.

Agera 19 kommunikasjonstavle

Leilighetsinnehaveren kan se når neste buss eller T-bane går. Byggeieren har også mulighet til å kommunisere individuelt med beboerne og skjermen har et beboerregister.

Aptusportal Styra

En beboerportal der man – via datamaskin eller telefon – bestiller badstue, håndterer sine nøkler, leser individuelle meldinger fra byggeieren og kan legge inn feilmeldinger.

Hantera administrasjon

Hele adgangs-, bestillings-, porttelefon- og kommunikasjonssystemet administreres via programmet Hantera.

Produkter

Video

Se video om Brf Kista Torn her.