Nå ut med informasjon til mange med digital kommunikasjonstavle

I offentlige bygninger der mange mennesker oppholder seg eller deler de samme arealene, gir Aptus’ digitale kommunikasjonstavle en praktisk kommunikasjonsløsning.

Med Aptus’ digitale informasjons- og kommunikasjonstavle når du enkelt ut til alle som oppholder seg i lokalene dine. Det kan handle om viktige nyheter som angår bygningen eller informasjon til besøkende om selve virksomheten eller hvordan man frem i lokalene.

Kommuniser mer via Agera 19

Aptus’ kommunikasjonssystem Agera 19 har et fleksibelt oppbygd grensesnitt og presentasjon samt en slitesterk pekeskjerm i farge. Det er en robust og holdbar løsning som klarer mange brukere. Via informasjonstavlen kan du kommunisere med bygningens besøkende og informere om viktige hendelser på en enkel og lett tilgjengelig måte.

Fleksibelt grensesnitt

Du velger selv hvordan du vil bygge opp grensesnittet. I tillegg til register og nyheter er det vanlig å vise når neste buss går eller værmeldinger. Vil du speile bedriftens hjemmeside, er det også mulig. Skjermene håndteres sentralt og du bestemmer når og på hvilken skjerm informasjonen skal eksponeres. Det er praktisk hvis du har flere skjermer i ulike bygninger.

Miljøvennlig og økonomisk

Agera 19 gir deg ikke bare mulighet til å spre informasjon. Kommunikasjonstavlen har også en berøringsfri leser slik at man kan lese individuell informasjon samt en innebygd bevegelsesdetektor slik at skjermen bare lyser når den brukes. Det er både miljøvennlig og kostnadseffektivt.