Praktisk adgang til garasjen i offentlige bygninger

Det skal være enkelt å parkere bilen ved arbeidsplassen. Aptus har praktiske lesere for alle typer adgangskontroll som letter parkeringen og skaper trygghet.

Med Aptus’ lesere kan bilføreren bare bli sittende i bilen mens porten til garasjen åpnes. Og byggeieren kan føle seg trygg på at bare de rette personene har mulighet til å ta seg inn.

Radionøkkel åpner porten

Aptus’ radioleser leser radionøkkelen på opptil 40 meter. Det gjør at du kan lene deg tilbake i bilen mens porten til garasjen åpnes for deg. Radioleseren er ikke retningsfølsom og kan monteres på et sentralt sted innendørs slik at du oppnår en stor leseradius.

Garasjeåpning kan kobles til andre deler i adgangskontrollsystemet

Det kan settes opp et kamera for visuell kontroll. Og med en porttelefon kan besøkende ringe på og melde sin ankomst direkte ved inngangen til garasjen, og stille spørsmål om anviste parkeringsplasser, før garasjeporten åpnes.

Tre funksjoner i én nøkkel

Radionøkkel med EM, Mifare og radio i en og samme nøkkel betyr at du åpner garasje- eller leveranseporten med samme nøkkel som du bruker når du passerer gjennom bedriftens inngang, lagerlokale, kontor eller andre dører.