Offentlige bygninger kombinerer åpent med stengt

I offentlige bygninger som skoler, sykehus og fritidsanlegg ligger fokus på selve virksomheten. Unngå besværlig adgang, dobbeltbestillinger og omstendelig nøkkelhåndtering.

Med Aptus’ berøringsfrie adgangskontrollsystem øker du tilgjengeligheten for brukerne samtidig som du stenger ute de som ikke skal ha adgang til bygningen. Du trenger ikke å bekymre deg for mistede nøkler eller at andre kan ta seg inn på en bestilt tid. Hvis en nøkkel komme på avveier, sperrer du den raskt og programmerer en ny. Det skaper en enkel byggdrift og du kan i stedet fokusere på selve virksomheten.