Åpning av garasje i kommersielle bygninger

Med Aptus berøringsfrie adgangskontrollsystem kan du føle deg trygg på at uvedkommende ikke kommer seg inn i bygningens garasje. Brukeren kan bli sittende i bilen mens porten åpnes.

I en kommersiell bygning finnes det ofte en garasje for parkering av biler og iblant mottar man også leveranser denne veien.

Radioleser gir rask adgang for personer med fast garasjeplass

Aptus’ radioleser leser radionøkkelen på opptil 40 meter. Det gjør at brukeren kan lene seg tilbake i bilen mens porten til garasjen åpnes. Radionøkkelen inneholder to knapper som kan programmeres enkeltvis (for f.eks. åpning og lukking av port eller tilkobling av alarm). Radioleseren er ikke retningsfølsom og kan monteres på et sentralt sted innendørs slik at du oppnår en stor leseradius.

Koble sammen garasjeåpning med andre systemer

Kombiner garasjeåpning med et system for porttelefon, så kan leverandører eller besøkende ringe på og melde sin ankomst direkte ved inngangen til garasjen. Det kan settes opp et kamera for visuell kontroll. Den besøkende kan da få anvisninger om eventuell spesifikk parkeringsplass direkte ved ankomst når døren åpnes.

Tre funksjoner i én nøkkel

Radionøkkel med EM, Mifare og radio i en og samme nøkkel betyr at du åpner garasje- eller leveranseporten med samme nøkkel som du bruker når du passerer gjennom bedriftens inngang, lagerlokale, kontor eller andre dører.